Zdroj: http://havirov-historie.cz/vzpominky-karla-jasioka/2.cast-obdobi-mezi-svetovymi-valkami  •  Vydáno: 4.6.2014 12:43  •  Autor: Karel Jasiok

2. část: Období mezi světovými válkami

2. část: Období mezi světovými válkami

Obr. 25a, 25b.
Ještě jedna vojenská pohlednice z 1. světové války, tentokrát mezi bratry Rajdusovými co by c.k. vojáky. Jak je z obsahu patrné, František píše bratru Josefovi po zranění z vojenského lazaretu v Krakově.


25a 25b

Obr. č. 26. Tito mladí mužové jsou absolventy ročního kurzu obchodní školy v Karviné – Fryštátu v roce 1921. Je mezi nimi také strýc Jan. Obr. č. 27. Rodinná sešlost z roku 1922 „Na kopci“, jak se říkalo dřevěnce nad Lučinou. Dnes místo ní stojí rodinný dům pana Václavka. Stodola, před kterou byla pořízena fotografie stále stojí.

26 27

Obr. č. 28 a, b. Přání k Novému roku 1923, které zaslala moje maminka svému nastávajícímu manželovi, tedy mému tatínkovi. Je napsáno tak krasopisně, že i když je polsky, tak ho není třeba ani překládat.

28a 28b

Obr. č. 29. Svatba strýce Jana a tety Anny 29. září 1923. Obr. č. 30. Rekruti, neboli odvedenci z roku 1923. Předpokládám, že omašlení byli v roce 1923 odvedeni, ti bez kytek z nějakého důvodu do armády tento rok nemuseli.

29 30

Obr. č. 31. Červen 1928, strýc Bernard si bere tetu Annu. Obr. č. 32a, 32b. Domeček, který si postavili strýc Jan s tetou Annou. Jeho vzhled v roce 1931 a v roce 2014. Tehdy bývalo zvykem, že se nejdřív vykopala jáma, ze které se hlína použila na vlastnoruční výrobu cihel a po jejich vypálení ve vykopané jámě se začalo se stavbou.

31 32a 32b

Obr. č. 33a. Žně v roce 1933 na rozhraní tehdejších Dolních Bludovic, Šumbarku a Šenova. Dnes několik desítek metrů od křižovatky ulic Škrbeňská, Formanská a Ke Starému mlýnu, v pozadí údolí Lučiny a budoucí Havířov. Obr. č. 33b. Tentýž pohled v roce 2014.

33a 33b

Obr. č. 34 až 38. Ukázka odborné literatury dvacátých a třicátých let minulého století, z které se vzdělávali naši otcové a dědové, aby věděli jak na svá políčka a zahrady. Tatínek měl později na starosti šumbarské rybníky, tak si také doplňoval vzdělání i v rybníkářství.

34 35 36
37 38

Obr. 39 až 41. Ukázky tehdejšího technického časopisu, z kterých je vidět, že sluneční elektrárny nejsou nic nového pod sluncem. Jen je podivné, že trvalo 80 let, než nám zaplevelily úrodná pole.

39 40 41

Obr. 42, 43. Ukázka krásné literatury té doby. Tatínek si brožované sešity vlastnoručně vázal do úhledných vázaných knih. Dlouhé roky ležel na půdě lis i s nožem na jejich ořezávání.

42 43

Obr. č. 44. Záchranáři. Neumím přesně přiřadit rok vzniku této fotografie, ani se mi nepodařilo identifikovat nějakého blízkého příbuzného. Myslím, že se jedná o třicátá léta minulého století a bylo by zajímavé se něco o tom dozvědět od hornických historiků. Obr. č. 45. Projížďka na koních patřila v prvé polovině minulého století k běžnému povyražení mládeže. Podle břehu soudím, že snímek byl pořízen v Lučině a jako koně posloužily buď koně sedláků, nebo z místního velkostatku.

44 45

Obr. č. 46. Tento snímek jsem nazval: „Z vyšší společnosti“. Jak se ocitl v mé krabici nevím. Domnívám se, že by mohlo jít o představitelé místního velkostatku, případně někoho z vedení šachty. Pokud někoho poznáte budu rád. Obr. č. 47. Známý prvorepublikový obchod s textilem na Šumbarku.

46 47

Obr. č. 48. Tato fotografie byla pořízená 15. srpna 1937 před domem na křižovatce vedle hospody Urban a strýc Karel si bral tetu Natálii. V roce 2013 jsem si všiml, že dům je už rozebrán a zřejmě tam vyroste něco nového. Obr. č. 49. Nevím přesně kdo se to vdává a žení. Fotografii jsem sem vložil jako doklad, že na svatby se v té době jezdilo kočárem.

48 49

Obr. č. 50. Toto jsou žáci ze II. třídy z vedlejšího Šenova s panem ředitelem Macečkem. Obr. č. 51 až 53. Žáci a žákyně Měšťanské školy v Dolních Bludovicích z let 1937 a 1938. Poslední ročník – IV., byl takzvaný nádstavbový a byl společný pro dívky a chlapce. Ve společných třídách je chlapcům a dívkám 15 let, v chlapecké třídě je hochům 14 let. Zatímco dívky už působí dojmem včetně oblečení hotových slečen, někteří hoši jsou na tom skromněji a nebylo neobvyklé, že někteří chlapci chodili do školy bosí i ze vzdálených vesnic. Podrobněji to uvádějí v přiložené publikaci někteří pamětníci.

50 51a 51b 52 53a 53b

Obr č. 54 až 64. V roce 1993 v rámci 70. výročí otevření Měšťanské školy v Dolních Bludovicích (dnes Základní škola na Frýdecké ulici v Havířově), byla vydána zajímavá publikace o historii této školy. Protože jsou v ní i poutavé vzpomínky některých pamětníků, zařadil jsem její podstatnou část i do „mých“ vzpomínek na dokreslení tehdejší doby.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64