Kontakt

Kamil Křenek
www.havirov-historie.cz
+420 775 878 925
historie.havirov@gmail.com

Spolek

Facebook

Facebook.cz

Nejnovější fotogalerie

Sponzoring

Naši partneřiVyhledávání

Počítadlo přístupů

Obsah

Aktuální zpravodaj

Náš banner

havirov-historie.cz

Odkazy

Poslední komentáře

MOJE VZPOMÍNKY NA ŽIVOT V HAVÍŘOVĚ 1957-1963

Zajímavé vzpomínky na několik let prožitých v dětství v Havířově. Škoda, že fotografickou koláž vzpomínek nepodložil pan Štěpnička zmínkou o autorech snímků, které posbíral na internetu...

Zaslal/a: Karel Jasiok  •  Čas: 15.12.2019 22:02

05. Učněm v době války

Oceňuji vzpomínky "obyčejného člověka" na dobu, kterou si ani my starší a pokročilí nepamatujeme. Žádná velká historická dramata, jen život "obyčejných lidí" z domků a chalup ve Slezsku. Děkuji, Karel Jasiok

Zaslal/a: Karel Jasiok  •  Čas: 10.7.2017 14:02

Prohlídka staré roubenky z roku 1818

Roubenka se bude s velkou pravděpodobností bourat. Dřevěná část je komplet prolezlá.

Zaslal/a: Kamil Křenek  •  Čas: 9.6.2017 12:37

Prohlídka staré roubenky z roku 1818

A jaký bude další osud roubenky?

Zaslal/a: PanHerrMan  •  Čas: 9.6.2017 12:24
Kategorie: Historie

Historie Dolní a Prostřední Suché

Historie Dolní a  Prostřední Suché

První písemná zmínka o obci Suchá je z roku 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupa - uvedena jako Sucha Utraque. Během 16. - 18. Století probíhalo časté střídání vrchností a dělení na díly, zejména po roce 1648 v souvislosti s protireformací a udělováním inkolátů Habsburky v zemích Koruny české. První zmínka o kostelu (kapli) je z roku 1447, v roce 1774 se připomíná dřevěný kostel zasvěcen sv. Janu křtiteli. V roce 1876 byl postaven na jeho místě kostel zděný v klasicistním slohu. Od Dolní Suché se jako samostatný statek oddělila Prostřední Suchá v roce 1725.

1. HISTORIE DOLNÍ SUCHÉ

14. STOLETÍ
- 1305 se poprvé připomíná Dolní Suchá v soupise desátků vratislavského biskupství.

15. STOLETÍ
- 1442 patřila Dolní i Horní Suchá knížeti Bolkovi, synovi těšínské kněžny Ofky.
- 1447 se poprvé připomíná fara v Dolní Suché.
- 1471 patřila Suchá Petrovi Kusému ze Suchej, který odprodal Horní Suchou Jiříku Hynalovi z Kornic.
- V 80.letech vlastnil D.Suchou Toman ze Slupska.
- 1490 Jiřík Hynal získal i Dolní Suchou a opět je spojil v jeden celek.

16. STOLETÍ
- 1526 patřila celá Suchá Anně ze Suché.
- Poté v 50.letech se opět Suchá rozdělila a Dolní Suchou vlastnili Borkové z Roztropic.
- 1570 Petr Borek prodal část území Janu staršímu Rostkovi ze Bzí, po kterém převzal vlastnictví Kundrát Kesl z Boru.
- 1591 byla majitelkou Mandalena Pelhřimovna z Třánkovic, manželka Mikuláše Vlčka.
- Dalšími majiteli byli opět Vlčkové a to bratři Jan a Mikuláš.

17. STOLETÍ
- 1602 vlastnila tuto část Dolní Suché Kateřina Vlčková.
- Další část vlastnila Eva Rostková ze Bzí, která ji koupila 1607 od Frydrycha ml.Laryše z Načeslavic.
- Třetí část prodal Mikuláš Vlček 1609 Kryštofu Rouseckému z Ejvaně, který ji za tři roky odprodal Karlu Logovi z Bruktu.
- Poslední část vlastnil Petr Zajíček z Hošťálkovic, který ji vyženil s Kateřinou Vlčkovou.
- 1620 Kateřina prodala Petru Zajíčkovi celý statek.
- V tomto období byl nejspíše postaven renesanční zámek v Dolní Suché.
- Dalšími majitely, kteří se zde rychle vystřídali byli Helena Pelhřimová, Marie Solomena Mitmajerová a další.

18. STOLETÍ
- v tomto období byla Dolní Suchá stále rozdělena na několik částí s více majiteli.
- 1774 byl postaven dřevěný kostel sv.Jana Křtitele.
- 1775 výstavba nového zděného kostela, který ale nakonec připadl Prostřední Suché.
- 1788 vznikla na tomto území osada Kašpárkovice, kterou založil těšínský měšťan Tomáš Kašpárek.

19. STOLETÍ
- Na přelomu století Tomáš Kašpárek postupně koupil všechny části a došlo ke sjednocení celého území.
- 1833 sjednocenou Dolní Suchou odkázal své Dceři Marii, manželce barona Mikuláše Mattencloita.
- Až do konce století Mattencloitové vlastnili celý statek.
- Na konci století začala expanze těžby uhlí a to se projevilo na přírustku obyvatel.

20. STOLETÍ
- 1902 Dolní i Prostřední Suchou odkoupili bratři Guttmannové, kterým patřila společnost Kamenouholné doly.
- 1907-1915 Byla dostavěna a otevřena šachta "Kaiser Franz Joseph Schacht".
- 1909-1923 byly vystavěny nové kolonie pro zaměstnance šachty.
- 1923 byl postaven Národní dům přístavbou k hostinci. (Dnes již neexistuje).
- 1918 se změnil název šachty na Jáma Suchá.
- 1933 proběhla na dole "Hladová stávka" v důsledku hospodářské krize.
- Na území Dolní Suché se v té době nacházela elektrárna, pivovar u statku a lihovar.
- V době 2. světové války byla celá Suchá administrativně spojena v jeden celek.
- 1949 byla Jáma Suchá přejmenována na Důl Dukla.
- 1949 začíná výstavba domů nového budoucího města Havířov.
- 1960 se stala Dolní Suchá součástí města Havířova.

2. HISTORIE PROSTŘEDNÍ SUCHÉ

18. STOLETÍ
- 1725 se Dolní Suchá rozdělila na několik částí a z jedné vznikla Prostřední Suchá.
- 1725 je prvním majitelem Jan Jiří ze Lhoty a na Prostřední Suché.
- 1748 se poprvé připomíná barokní zámek v Prostřední Suché.
- 1748 se uvádí jako vlastník Jan Josef sv.pán Saint Genois.
- dále byli majitelé Rousečtí z Evjaně, za nichž byl nejspíše přestavěn barokní zámek do empírového stylu.
- 1785 vznikla při farním úřadu katolického kostela Česká škola.

19. STOLETÍ
- 1834 získal statek Mikuláš Mattencloit a zámek začal chátrat.
- 1847 zde žilo 702 obyvatel.
- v 60. letech zde byla založena polská škola.

20. STOLETÍ
- 1910 zde byla dokončena výstavba železnice v úseku Kunčice-Suchá a bylo postaveno vlakové nádráží.
- 1920 vznikla v obci pošta.
- 1926 byla postavena nová měšťanská škola.
- 1927 Byla dokončena nová radnice s vedením jak polským tak českým.
- 1929 Byla zřízena jedna z prvních autobusových linek, kdy bylo Ondřeji Sikorovi povoleno provozování autobusové dopravy z Dolní Suché do Bludovic.
- v období války ve 40.letech bylo území zabráno poláky.
- 1949 začíná výstavba domů nového budoucího města Havířov.
- 1960 se stala Prostřední Suchá součástí města Havířova.


POUŽITÁ LITERATURA

Havířov, Kolektiv autorů, 1995
Historie Suché a jejích hornických kolonií, Jaroslav Čihař, Dominik Káňa, 2007
Kronika obce Prostřední Suché 1935


Vydáno: 2.12.2013 12:15 | 
Přečteno: 5897x | 

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.